Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Şoför, Hizmetli, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İstihdamına İlişkin Uygulama Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınav Tarihleri
  13.05.2022

  T.C.
  ANKARA
  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  DUYURU

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, HİZMETLİ, KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTİHDAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE


          Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli yazısı ile sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, şoför, hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi istihdamına dair Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince Komisyonumuza başvuru yapan ve başvuru şartlarını taşıyan zabıt katibi adayları için 09-10 Mayıs 2022 tarihlerinde klavye uygulama sınavları, koruma ve güvenlik görevlisi adayları için 18.04.2022 tarihinde boy ve kilo ölçümü, şoför adayları için 09.05.2022 tarihinde şoförlük uygulama sınavı yapılmıştır.
      Klavye uygulama sınavlarına katılan adayların yazdığı doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak yazılan kelime sayıları sonuçları ile diğer unvanlarda KPSS puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere;
          Sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarih ve saatini gösterir liste EK-1'de,
          Sözleşmeli mübaşir sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarih ve saatini gösterir liste EK-2'de,
          Sözleşmeli şoför sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarih ve saatini gösterir liste EK-3'de,
          Sözleşmeli hizmetli sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarih ve saatini gösterir liste EK-4'de,
          Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarih ve saatini gösterir liste EK-5'de sunulmuştur.
          Adaylar isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi B Blok 3. Kat Komisyon Başkanlığında nüfus cüzdanlarının kontrolü ile sözlü sınava alınacaklardır. 
          Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan zabıt katibi adayları diploma asılları ile 1 adet fotokopisi (diploma aslı görülerek fotokopisi aslı gibidir yapılacaktır) veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgeleri ile bilgisayar/klavye sertifikalarının aslını ve 1 adet fotokopisini veya bilgisayar dersini başarı ile tamamladığını gösteren transkriptin aslı ve 1 adet fotokopisini,
          Diğer unvanlarda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ise diploma asılları ile 1 adet fotokopisi (diploma aslı görülerek fotokopisi aslı gibidir yapılacaktır) veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgeleri ile başvurduğu unvana göre sunmuş olduğu ehliyet/güvenlik kimlik kartlarını ve 1 adet fotokopilerini sözlü sınava gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
          Adaylar sözlü sınav yerine gelirken Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı yanında olmayan adaylar sözlü SINAVA ALINMAYACAKTIR.
          Sözlü sınav tarih ve saatine zamanında katılmayan adaylar takip eden sözlü sınav günlerinde SINAVA ALINMAYACAKTIR. 
          Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.     


  İLANEN DUYURULUR. 13.05.2022

   

   

  Ek-1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Sözlü Sınav Aday Listesi

  Ek-2 Sözleşmeli Mübaşir Sözlü Sınav Aday Listesi

  Ek-3 Sözleşmeli Şoför Sözlü Sınav Aday Listesi

  Ek-4 Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınav Aday Listesi

  Ek-5 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Aday Listesi

  Adres

  Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No:34 Söğütözü - Çankaya/ANKARA

  Telefon

  0312 218 70 00

  0312 219 60 91

  E-Posta