Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza Muhakemesinde İstinafın Beş Yılı
  24.06.2021


  İÇİNDEKİLER

  İçindekiler

       Önsöz5
   Yayın Kurulu’nun Hitabı9
   Bölge Adliye Mahkemelerinin Beş Yıllık Performansının Değerlendirilmesi (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin ÇINAR) 11

  Bölüm I

  MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN

  İSTİNAF UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI

   AÇILIŞ19
   BİRİNCİ OTURUM25
   TOPLANTININ SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ34
   İKİNCİ OTURUM42
   KAPANIŞ68
   KATILIMCILARA GÖNDERİLEN SORULAR VE GELEN YAZILI CEVAPLAR71

   

  Bölüm II

  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA

  İSTİNAF KANUN YOLUNUN BEŞ YILI

  İstinaf Muhakemesine İlişkin Uygulamacıların Ortak Öneri ve Soruları

   (Dr. Cengiz ÜNSAL)125
   Online Oturumda Yapılan Sunumlar 127
   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Görüşü181
   Toplantının Soru ve Cevap Bölümü209

   

  TEBLİĞ VE MAKALELER

  İstinafın Beş Yılının Değerlendirilmesine İlişkin Tespit ve Öneriler

   (Dr. Cengiz ÜNSAL)219

  İstinaf Kanun yolunda Ortaya Çıkan Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   (Prof. Dr. Çetin ARSLAN)227
   İstinaf Üzerine Değerlendirmeler (Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay 4. CD Başkanı)231
   Davasız Yargılama Olmaz İlkesinin İhlal Edilmesi ve Sonuçları (Doç. Dr. Seydi KAYMAZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı)249

   

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz

  (CMK 308/A) Sisteminin İşleyişi Hakkında Genel Değerlendirme

   (Dr. Cengiz ÜNSAL)267
   Özel Hukukta İstinaf (Tülin KURTOĞLU) 275
   Ceza Muhakemesi Kanununun İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Hükümlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak İncelemesi (Av. Gözde KAÇMAZ KESKİN)287

   

  Askeri Yargının Kaldırılmasından Sonraki İstinaf Sorunları

   (Fahrettin DEMİRAĞ)307
   Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinafın 2020 Yılı İtibarıyla Görünümü (Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKÇIOĞLU – Tercüme: Dr. Zehra BAŞER DOĞAN)328
   Alman Ceza Muhakemesi Kanununun Kanun Yolları ile İlgili Maddeleri334

   

  60 Yıl Önce Kaldırılan İstinafın 2016 Sonrası Beş Yılı

   (Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Av. Dr. Salih OKTAR)344
   Düzenleme Kurulunun İstinafın Beş Yılının Değerlendirilmesine İlişkin Ortak Tespit ve Önerileri (Hüseyin ÇINAR, Seydi KAYMAZ, Salih OKTAR, Cengiz ÜNSAL, Feridun YENİSEY)389

   

  Bölüm IV

  EKLER

   EK I: USULÜ MUHAKEMATI CEZAİYE KANUNUNUN MUHAKEMAT VE İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 401
   EK II: ADALET BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 1993 TARİHLİ 'ÜST MAHKEMEYE BAŞVURU YARGI YOLU' TASARISI 401
   EK III: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU; İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLER443
   Kaynakça539

   

  Adres

  Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No:34 Söğütözü - Çankaya/ANKARA

  Telefon

  0312 218 70 00

  0312 219 60 91

  E-Posta